Steeds meer miljardairs op aarde

De kloof tussen arm en rijk wordt alsmaar groter. Zo zijn het aantal miljardairs op aarde gestegen tot 2325. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, toen ‘nog maar’ 2170 personen een bedrag op hun bankrekening van 10 cijfers hadden.

De miljardairs zijn samen goed voor een vermogen van 5630 miljard euro en bezitten met dit bedrag ongeveer 4 procent van het wereldwijde vermogen. Vooral in Aziatische landen is het vermogen flink toegenomen, namelijk met maar liefst 19 procent. Wereldwijd ligt deze toename rond de 12 procent. Ook blijkt dat 775 van de miljardairs in Europa te vinden zijn.