Syfilis, gonorroe en chlamydia sterk toegenomen in VS

In de VS is het aantal SOA’s de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zowel syfilis, gonorroe als chlamydia komen er steeds meer voor. Teruggeschroefde subsidies voor preventie, maar ook veranderende seksuele zeden lijken aan de oorzaak te liggen.

Een twintigtal jaar geleden stelde het Amerikaanse Centrum voor Preventie en Ziektecontrole hun ambitieuze plan voor om syfilis voorgoed uit te roeien. Dat is anders uitgedraaid. Tussen 2000 en 2016 verviervoudigde het aantal syfilisgevallen. Ook congenitale syfilis, de aangeboren vorm waarbij de foetus via de moeder wordt besmet en die in de VS bijna uitgeroeid was, is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: op één jaar tijd bijna 28 procent. Gonorroe is sinds 2010 met 46 procent toegenomen en chlamydia is ruim verdubbeld. Amerika spendeert jaarlijks 60 miljoen dollar aan abstinentiecampagnes. Geen seks hebben is tenslotte nog altijd de beste manier geen SOA op te lopen, zo redeneren ze.