WK Rusland: meer seksisme dan racisme

Het WK voetbal zit er weer op. Frankrijk: gefeliciteerd met de beker! Dan weer snel door naar wat statistieken: Experts op het gebied van discriminatie zeggen dat op en rond het WK voetbal in Rusland meer gevallen van seksisme zijn voorgevallen dan van racisme.

Ruim dertig vrouwen hebben melding gemaakt in de stadions seksistisch bejegend te zijn, klachten over racisme zijn vrijwel niet binnengekomen. De slachtoffers zijn in verreweg de meeste gevallen Russinnen of vrouwelijke verslaggevers. “Het gaat om een relatief klein aantal”, zegt een van de onderzoeksbureaus. “Zeer waarschijnlijk is echter dat in veel gevallen geen aangifte is gedaan. Daarom moeten we niet al te optimistisch zijn. Aan de andere kant weten we dat er rond het Russische clubvoetbal veel racisme is. Dat dit op dit toernooi is uitgebleven is zonder meer positief.”